0 Items

ZJP-2500 Roots vakuumpumpar

Kategori:

Beskrivning

Modell Ultimat tryck Pumping Speed (L/S) Inlet Diam (mm) Outlet Diam (mm) Max.permissable Diff.pressure Diff.pressure at overflow valve Motoreffekt (kw)
Pa Torr Pa Torr Pa Torr
ZJP-2500 5 × 10-2 3.7 × 10-4 2500 320 320 - - 4000 30 22
ZJP-150 5 × 10-2 3.7 × 10-4 150 100 100 - - 4000 30 2.2
ZJP-70 5 × 10-2 3.7 × 10-4 70 80 50 - - 4000 30 1.1

ZJP-tryckavlastningsventil Roots vakuumpump använder ett par 8-formade rotorer för att göra samma hastighet omvänd rotation i pumphuset för att generera sug och avgas. Varje rotor stöds av två lager. De relativa lägena för de två rotorerna hålls alltid regelbundet av ett par synkrona växlar. Det finns ett mellanrum mellan rotorn och rotorn, rotorn och pumpkroppen, och rotorn och sidokåpan. Ingen friktion, ingen smörjning krävs. Stödet från pumprotorn antar en pålitlig motspänningsstruktur, de roterande delarna balanseras noggrant och skruvväxeln med hög precision antas. Därför är rörelsen stabil, bullret lågt, användningen är mer tillförlitlig och den långvariga operationen kan utföras under hög tryckskillnad. Den dynamiska tätningsdelen antar företagets patenterade teknik och antar den importerade oljetätningen för att kontrollera att axeltätningen är ≤ 0. 02mm så att axeltätningen inte läcker olja. Självviktsventilen är installerad mellan pumpens inlopps- och avgasportar, och dess funktion är att ventilen öppnas automatiskt när tryckdifferensen mellan avgasporten och inloppsporten överstiger ventilens egen vikt. Denna tryckdifferens är den maximala tryckskillnaden vid vilken pumpen kan fungera pålitligt. Därför har Roots-pumpen med avlastningsventil en programmerad funktion för att förhindra överbelastning.

Användningsegenskaper:
ZJP Roots vakuumpump har en enorm pumphastighet vid ett lägre inloppstryck och är utrustad med en programmerad anti-överbelastningsfunktion. Eftersom pumpens struktur är en torr spaltförslutning måste emellertid trycket i det främre steget reduceras för att erhålla en specifik pumphastighet och vakuum och minska återflödet. Därför måste vakuumpumpen i främre steget kopplas i serie med vakuumpumpen i främre steget. När du har pumpat en viss grad av vakuum startar du om Roots vakuumpump, vilket är mer ekonomiskt. Enligt de faktiska behoven fungerar olika vakuumpumpar extremt bra som forelinpumpen, såsom oljetätningspump och vätskeringpump. Det är värt att nämna att när en flytande ringpump kan användas som förlinjepump, är den särskilt lämpad för tillfällen där en stor mängd kondenserbar gas behöver avlägsnas.