0 Items

An Introduction to Rotary Vane Vacuum Pumps

Rotary vane vacuum pumps are excellent for a variety of low and medium vacuum applications, including general and chemical laboratories, analytics, freeze-drying, manufacturing engineer, and more. When quantities of air or gas are contained within a closed space and...

Vilka är de olika typerna av luftkompressorer

Luftkompressorer är viktiga apparater som används som strömkälla för elektriska verktyg. Denna mekaniska anordning är ett viktigt element i industrier, kvarnar och byggarbetsplatser för instrumenterad luft. Vissa oljefria luftkompressorer finns även i en kompakt och ...

Tillämpningar av Liquid Ring Vacuum Pump

Vakuumpumpar är i stort sett ett viktigt tillskott till industrier. Förvisso är det numera svårt att hitta någon kemisk eller processanläggning där vakuumet inte används för att maximera effektiviteten. Men med teknikens framsteg är det inte bara ...

Arbetsprinciper för flerstegs vakuumpump

Vad är vakuumpumpen Fore? Vakuumpumpar definieras som de som släpper ut atmosfärstryck. De kan användas ensamma eller tillsammans med andra primära och sekundära enheter (pumpar) för användning innan en uppgift startas, efter att den är klar eller under dess utförande. De...

Typer av industriell vakuumpump

Industriella vakuumpumpar är en viktig utrustning för alla kommersiella eller industriella anläggningar. De finns i en mängd olika typer, perfekt lämpade för olika typer av arbete-tyngre modeller kan användas som luftkompressorer för att driva annan utrustning ...